Hotline D.Capitale

Tiến độ thanh toán dự án Vinhomes D' Capitale

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA C1, C3, C6

Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/09/2016 đến khi có chính sách mới thay thế

 • Đặt cọc : 100 triệu ký bản đăng ký nguyện vọng và thỏa thuận ký quỹ.
 • Đợt 1: Đóng 15% giá trị CH (chưa có VAT , đã bao gồm tiền đặt cọc) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký bản đăng ký nguyện vọng.
 • Đợt 2: Đóng 15% giá trị CH (chưa có VAT) kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 1
 • Đợt 3: Đóng VAT 30% giá trị CH trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 2. Dự kiến ngày 13/02/2017 ký HDMB (Tòa C1), 31/03/2017 (Tòa C6)
 • Đợt 4: Đóng 15% giá trị CH có VAT trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 3
 • Đợt 5: Đóng 15% giá bán CH có VAT trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 4
 • Đợt 6: Đóng 25% (gồm VAT)+ 2%(KPBT) + VAT 5% giá trị CH dự kiến ngày 22/10/2018 (Tòa C1), 31/12/2018 (Tòa C6)
 • Đợt 7: Đóng 5% giá bán CH (chưa bao gồm VAT)  khi nhận sổ đỏ
căn hộ soho 1,5s
Tiến độ xây dựng tại công trường D'.Capitale.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA SOHO C2

Thời gian áp dụng.Từ tháng 01/11/2016 đến khi có chính sách mới thay thế
 • Đặt cọc : 100 triệu ký bản đăng ký nguyện vọng và thỏa thuận ký quỹ.
 • Đợt 1: Đóng 10% giá trị CH (chưa có VAT , đã bao gồm tiền đặt cọc) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký bản đăng ký nguyện vọng.
 • Đợt 2: Đóng 10% giá trị CH (chưa có VAT) kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 1
 • Đợt 3: Đóng 10% giá trị CH trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 2. Dự kiến ngày 03/2017 ký HĐMB
 • Đợt 4: Đóng 15% giá bán CH có VAT trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 4
 • Đợt 5: Đóng 15% giá bán CH có VAT trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 5
 • Đợt 6: Đóng 10% giá bán CH có VAT trong vòng 90 ngày kể từ khi hết hạn thanh toán đợt 5
 • Đợt 7: Đóng 25% (gồm VAT)+ 2%(KPBT) + VAT 5% giá trị CH dự kiến ngày 22/10/2018 (Tòa C1), 31/12/2018 (Tòa C6)
 • Đợt 8: Đóng 5% giá bán CH (chưa bao gồm VAT)  khi nhận sổ đỏ
căn hộ soho 1,5s
Căn hộ soho C2- Đầu tư 1 sinh lời 3
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN BẢNG TIẾN ĐỘ UPDATE D'.CAPITALE.

Họ và Tên:*
Số điện thoại:*

Email:*

 
Nội dung tư vấn (Số PN, Phong thủy, tầng)*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét